برچسب گذاشته شده با : "محوریت ولی امر"

خطبه های دشمن شکن ۰۱ آذر ۹۲ + صوت

خطبه های دشمن شکن ۰۱ آذر ۹۲ + صوت

ما باید اتحاد و محوریت رهبری معظم انقلاب را حفظ کنیم که تا کنون هرچه داشتیم از وحدت و محوریت ولی امر بوده است و دشمن هم از این می ترسد.مسئولین اگر به بسیج بی اعتنایی کنند جامعه دچار هرج و مرج می شود و هر جا بسیج هست ، امنیت و ارامش هم هست. و اگر بخواهیم فرزندانمان سالم بمانند باید آنها را با بسیج آشنا کنیم.