برچسب گذاشته شده با : "ماه رجب این الرجبیون"

حلول ماه مبارک رجب، مبارک باد

حلول ماه مبارک رجب، مبارک باد

رجب هنگامه راز و نیاز است —- برای عاشقان فصل نماز است رجب درگاه غفران الهی —- برای بندگانش باز باز است فضائل ماه رجب هفتمین ماه از سال هجری قمری رجب نام دارد که نباید فضیلت آن را به بوته فراموشی سپرد زیرا در میان ماههای دوازده ‏گانه تنها…